EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

קבוצת TECO מטפלת בפסולת מעורבת או מופרדת במקור, כדי לשלבה מחדש במעגל הייצור התעשייתי.

לקבוצת TECO מספר אתרים ברחבי המדינה העוסקים במיון ומיחזור פסולת מעורבת ובטיפול בפסולת אורגנית ממוינת בשיטת הקומפוסטציה. מפעלי הקבוצה הוקמו תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בתחום והם עומדים בתקנים המחמירים ביותר של המשרד להגנת הסביבה. להלן תיאור חברות הקבוצה בתחום הפסולת המעורבת:

logo

טקו קומפוסט בע”מ

קבוצת TECO מקימה בימים אלו אתר קומפוסט סגור, הראשון מסוגו בארץ.

האתר מוקם באמצעות שילוב טכנולוגיה מתקדמת

קרא עוד...