EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

תכנון מפעלי קומפוסט

תכנון אתרים ומפעלים משלב את בחירת האזור המתאים לביצוע פעילות האתר, תכנון האתר עצמו, מערך התפעול, לרבות הטכנולוגיה, הכלים והמכונות, וכן ליווי הקמת האתר ולבסוף ליווי תפעול האתר.

צוות החברה מונה אדריכלים, מהנדסים, מתכנני ערים והנדסאים, שהינם בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בתכנון. כל לקוחות החברה נהנים מסל פתרונות מקיף ומקצועי. הצוות המנוסה מאפשר לנו לבצע פרויקטים סטנדרטיים ומורכבים כאחד, תוך התאמת פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות.

התכנון מותאם לדרישות הקפדניות של המשרד להגנת הסביבה בהתאם לסוגי הפסולת, הסביבה הגאוגרפית שבה מתוכנן האתר, סוג הקרקע והתנאים באתר.

תכנון האתר מבוצע על פי עקרונות ברורים של גישה ירוקה, תוך הקפדה רבה על מניעת כל פגיעה בסביבתו – אוכלוסייה שכנה, קרקע, מי תהום, מים עיליים, אויר וכולל:

 • תכנון כללי של המפעל.
 • הכנת תכניות סטטוטוריות לאישור ועדות התכנון והבניה.
 • תכנון מפורט של מתקן לייצור קומפוסט:
  • עבודות עפר, ניקוז, איטום, דרכים ופיתוח שטח
  • משטחי עבודה אטומים.
  • מערכת ניקוז עילי המבטיחה זרימה מוסדרת של נגר ותשטיפים אל בריכת התשטיפים מבלי ליצור שלוליות ובוץ מיותר.
  • דרך שרות היקפית החוסמת אפשרות נגר תשטיפים אל מחוץ לתחומי האתר ו/או חדירת נגר ממקור חיצוני אל האתר.
  • בריכת תשטיפים אטומה.
  • מערכות בקרה ושקילה, שטיפת משאיות.
image