EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

נען – גרין קליטה ומיחזור בע"מ

image

בשדות קיבוץ נען פועל אתר נען להטמנה ולמיחזור, החל משנת 2010.

אתר נען הינו עתודת ההטמנה הגדולה ביותר במרכז הארץ, המשרת את כלל יישובי מרכז הארץ והשפלה ומהווה פתרון כולל לטיפול בפסולת יבשה באזור.

אתר נען הוקם בפיקוח צמוד של המשרד להגנת הסביבה, ונבנה על פי הסטנדרטים המתקדמים ביותר (איטום, תשטיפים, ניקוז וכו'). באתר קיים מערך מיחזור לטיפול בפסולת בנייה, הפועל תוך יישום הליכי מיחזור מתקדמים, מיון, הפרדה, גריסה, ניפוי, שטיפה, ייבוש והשבחת החומרים תוצרי המיחזור.

החומרים המגיעים לאתר עוברים תהליך מיון ראשוני. החומר הניתן למיחזור מופרד, ויתר החומרים מועברים בצורה מוסדרת להטמנה, ומהווים מצע יציב לשיקום הקרקע. מערך המיחזור מטפל במרב הפסולת הנקלטת, על מנת להקטין את כמות הפסולת המועברת להטמנה.

האתר מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ומורשה לספק הסכמי התקשרות ואישורי הטמנה עבור היתרי בנייה וטופסי 4 בהתאם לדרישות הוועדות לתכנון ובנייה.

עם השלמת ההטמנה באתר יבוצע בשטח תהליך שיקום מקיף.

image