EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

ירכא – ת.מ. שיקום, מיחזור וקליטת פסולת בע"מ

image

אתר הטמנה ירכא פועל משנת 2010 ביישוב ירכא, בסמוך לכרמיאל, עכו ונהריה.

האתר פועל על גבי מחצבה ישנה ונבנה על פי סטנדרטים מתקדמים, אשר מאפשרים הטמנה וטיפול נכון בפסולת ומניעת פגיעה בסביבה.

האתר מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ומורשה לספק הסכמי התקשרות ואישורי הטמנה עבור היתרי בנייה וטופסי 4 בהתאם לדרישות הוועדות לתכנון ובנייה.

עם השלמת ההטמנה באתר יבוצע בשטח תהליך שיקום מקיף, שבסיומו יוקם פארק לרווחת תושבי כפר ירכא.

image