EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

טקו קומפוסט בע”מ

image

קבוצת TECO בהליכים להקמת אתר קומפוסט סגור, מהראשונים בארץ.

האתר משלב טכנולוגיה מתקדמת לייצור קומפוסט איכותי, תוך הקפדה ושמירה על כללי איכות הסביבה. קומפוסטציה היא תהליך שבו חומרים אורגניים מהחי או מהצומח עוברים פירוק בתנאים מבוקרים, המבטיחים קבלת קומפוסט בעל תכונות רצויות ובהתאם לדרישות, אשר אפשר להחזירו לקרקע ולטייב אותה. האתר מיועד לקליטת בוצה ממכוני טיהור שפכים ופסולת אורגנית. תהליך ייצור הקומפוסט עומד בכל תקני הייצור הנדרשים, תוך הקפדה על איכות המוצר. תהליך הייצור יבוקר על ידי מעבדות מוסמכות במשך כל זמן הייצור, על מנת להבטיח לחקלאים אספקת קומפוסט איכותי בכל עת.

pipes