EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

טקו קומפוסט בע”מ

image

קבוצת TECO מקימה בימים אלו אתר קומפוסט סגור, הראשון מסוגו בארץ.

האתר מוקם באמצעות שילוב טכנולוגיה מתקדמת לייצור קומפוסט איכותי, תוך הקפדה ושמירה על כללי איכות הסביבה. קומפוסטציה היא תהליך שבו חומרים אורגנים מהחי או מהצומח עוברים פירוק בתנאים מבוקרים, המבטיחים קבלת קומפוסט בעל תכונות רצויות ובהתאם לדרישות, אשר אפשר להחזירו לקרקע ולטייב אותה. האתר מיועד לקליטת בוצה ממכוני טיהור שפכים ופסולת אורגנית. תהליך ייצור הקומפוסט עומד בכל תקני הייצור הנדרשים, תוך הקפדה על איכות המוצר. תהליך הייצור יבוקר על ידי מעבדות מוסמכות במשך כל זמן הייצור, על מנת להבטיח לחקלאים אספקת קומפוסט איכותי בכל עת.

קיבולת האתר תהיה עד 1,000 טון ביום והוא ממוקם באזור בעל מזג אוויר חם ויבש, המאפשר ייצור רציף של קומפוסט איכותי בכל חודשי השנה.
באתר מתוכנן לקום מפעל מיון שיאפשר קליטת פסולת עירונית לא ממויינת.
האתר משרת את יישובי הסביבה ברשות הפלסטינית וכן לקוחות מישראל.

pipes