EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

טורעאן – טורעאן קליטה ומיחזור בע"מ

image

בקרבת היישוב טורעאן ובקרבת צומת גולני פעלה בעבר מחצבת גולני, אשר לאחר מיצוי החציבה בה אושר לשקמה על ידי הקמת אתר חדש ומרכזי למיחזור ולהטמנה של פסולת יבשה.

אתר טורעאן פועל ברישיון החל משנת 2010, משרת את כלל יישובי הגליל והעמקים ומהווה מרכז מיחזור עיקרי באיזור.

אתר טורעאן עומד בסטנדרטים מתקדמים להטמנה ומאפשר טיפול נכון בפסולת ושמירה על איכות הסביבה. באתר קיים מערך לטיפול בפסולת בנייה, באמצעות הליכי מיחזור מתקדמים, מיון, הפרדה, גריסה, ניפוי והשבחת החומרים תוצרי המיחזור.

החומרים המגיעים לאתר עוברים תהליך מיון ראשוני. החומר הניתן למיחזור מופרד ויתר החומר מועבר בצורה מוסדרת להטמנה, ומהווה מצע יציב לשיקום המחצבה הישנה. מערך המיחזור שיוקם יטפל במרב הפסולת הנקלטת, על מנת להקטין את כמות הפסולת המועברת להטמנה.

האתר מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה, ומורשה לספק הסכמי התקשרות ואישורי הטמנה עבור היתרי בנייה וטופסי 4 בהתאם לדרישות הוועדות לתכנון ובנייה.

עם השלמת ההטמנה באתר יבוצע בשטח תהליך שיקום מקיף.

image